Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

ĐỜI CÂU CHỮ

ĐỜI CÂU CHỮ
Ngồi buồn chỉnh bút ghép vần chơi
Chợt thấy buồn nôn cái sự đời
Chữ nghĩa đôi vần treo lủng lẳng
Văn chương mấy nét vắt chơi vơi
Người thương nán lại nhìn cay tiếng 
Kẻ ghét đi qua ngắm đắng lời
Những muốn chung tay đan cuộc sống 
Hằng mong góp sức bắc thang đời ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
01/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét