Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

VĂN HÓA NHÀ XÍ

VĂN HÓA NHÀ XÍ
Ở đây nước chẳng mất tiền
Bạn đi toilets chớ phiền người sau
Nói ra thì mất lòng nhau
Nhân cách như vậy làm sao giống người
Nói ra xin bạn đừng cười
Giải quyết hậu quả còn lười được sao
Có thể bạn học rất cao
Nhưng chắc chỉ được vỏ bao tú tài
Còn như văn hóa đi ngoài
Phải kiểm định lại đúng sai thế nào
Ý thức mới đáng tự hào
Còn như ý ngủ có giàu cũng hư ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
16/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét