Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

THƯ GIÃN TÍ

THƯ GIÃN TÍ
" Thứ sáu máu chảy về tim"
Vẫn là bia rượu im lìm thế thôi
Vài ông chiến hữu đâu rồi
Bỏ tôi với một chảo mồi lạnh tanh
Thời gian cứ thế trôi nhanh
Mới vừa sụp tối tàn canh mất rồi ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
12/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét