Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

THƠ THẨN

THƠ THẨN
Gánh thơ rao bán chợ đời
Có ai ngã giá tôi mời xem chơi
Thơ này vừa đọc vừa xơi
Ví như bánh tổ lúc trời lập đông
Gom chữ tôi ghép thành dòng
Bốn mùa tôi để vào trong câu từ
Đâu nào cái việc riêng tư
Giấu vào góc khuất xem như chưa từng ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
13/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét