Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

THAM QUAN

THAM QUAN
Áo mão nhà quan thật rõ oai
Uy quyền thống trị nắm trong tay 
Nhà trên xử án ra trò phết
Cửa dưới vòi tiền mỏi cả vai 
Ỷ thế làm quan vơ vét của 
Cậy quyền cướp bóc lạ lùng thay
Sâu dân một lũ trơ ra đó
Mọt nước vài thằng bị thổi bay ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
19/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét