Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

TÂM SỰ LOÀI CHÓ

TÂM SỰ LOÀI CHÓ
Thế nhân trọng phú khinh bần
Mấy ai còn lấy nghĩa nhân làm đầu
Họ theo danh lợi cơ cầu
Bạn mà nghèo khó còn lâu mới nhìn
Nhân cách xuống cấp hôi rình
Mở miệng thì nói nghĩa tình anh em
Tình cảm như một que kem
Gặp lúc gió bão tèm lem tan tành
Khi đời hết sạch sành sanh
Thì cũng là lúc em anh đôi đường
Loài người quả thật đáng thương
Đâu như loài chó lập trường như đinh
Sống là phải có cái tình
Một lòng theo chủ coi khinh tiền tài
Dù mai có phải ăn mày
Đói no cùng sớt đắng cay cùng xào
Đổi lại mấy kẻ tầm phào
Đã chạy mất dép không chào một câu ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
18/04/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét