Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

PHẬN ĐỜI

PHẬN ĐỜI
Sinh ra đã cảnh không may
Số trời định sẵn nào ai tranh phần
Chào đời đã thiếu tay chân
Thân làm cha mẹ trăm phần đắng cay
Quyết không chịu cảnh an bày
Chợ đời tìm kế sinh nhai trăm đường
Phục anh ý chí kiên cường
Tâm đầy nghị lực phi thường đỏ tươi
Thương anh tôi lại ghét người
Tay chân lành lặn chây lười đi xin
Giả cùi, giả lở đầy mình
Băng gạc, thuốc đỏ trá hình sức vô
Chìa tay xin xỏ bô bô
Lợi dụng lòng tốt mấy cô tâm lành
Người ta tàn tật đã đành
Kẻ thời khỏe mạnh lại giành miếng ăn ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
09/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét