Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

ĐỜI DẠY

ĐỜI DẠY
Ta về học lấy chữ an
Xưa nay im lặng là vàng chẳng sai
Miệng mồm họa gởi tai bay
Người trong thiên hạ mấy ai tốt lành
Ruột thịt có lúc còn ganh
Hơn thua từng tí rách lành chẳng chơi
Anh em là lúc đương thời 
Người dưng nước lã khi đời thất thu
Phóng khoáng họ bảo rằng ngu
Chắt chiu lại nói rằng tu thờ bà 
Lanh lẹ thì bảo ba hoa
Điềm đạm người nói rằng ta khù khờ
Vô tư thì bảo thờ ơ
Ân cần thì nói thừa cơ lấy tình
Còn như bỏ mặc làm thinh
Họ nói lòng dạ sắt đinh lạnh lùng
Hỏi anh hỏi chị câu chung
Lời em phân tỏ có cùng nghĩ suy ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
19/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét