Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

NIỀM TỰ HÀO

NIỀM TỰ HÀO
Hàng năm cứ đến ngày này
Toàn dân cả nước tỏ bày nhớ thương
Một vị lãnh đạo phi thường
Với bao lý tưởng mở đường cách tân
Là tấm gương sáng chuyên cần
Khoan dung độ lượng nghĩa nhân làm đầu
Là vầng dương của năm châu
Soi đường mở lối bắc cầu yêu thương
Là khắc tinh trên chiến trường
Quân thù khiếp vía tìm đường tránh xa
Là nhà chính trị tài ba
Một nhà cách mạng hiền hòa bình dân
Hết lòng vì nước quên thân
Là vị cha của dân tộc Việt nam hiền hòa ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
18/05/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét