Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

GIÁ HỜI

GIÁ HỜI
Cả đời cuốc mướn cày thuê
Quanh năm bên rẫy cà phê chăm vườn 
Giá bán lên xuống thất thường 
Đến mùa thu hoạch biết đường nào binh
Công cán phân thuốc linh tinh 
Còn bị ép giá công mình mất toi
Trời cao ngó xuống mà coi
Nhà nông vất vả xét soi tỏ tường
Để con bám đất giữ vườn
Tăng gia sản xuất tìm đường sinh nhai
Cứ mà tình trạng hôm nay
Chắc con phải nói guốc bay cái vèo
Trở lại năm tháng đói nghèo
Con cái mù chữ chẳng theo kịp đời./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
16/09/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét