Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

CHÚC MỪNG HAI BẠN.

CHÚC MỪNG HAI BẠN.
Lại một thằng nữa giống như tôi
Vĩnh biệt tự do hết thật rồi
Từ nay cố gắng không chè chén
Tiệc tùng cúp hết chẳng lôi thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét