Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BẢO ban nhau hãy gìn lòng
VỆ sinh sạch sẽ số đông gắn liền 
MÔI hở răng lạnh đương nhiên
TRƯỜNG sinh tất phải ưu tiên môi trường.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
02/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét