Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

THU CẢM

THU CẢM 

Một chiếc lá vàng đậm sắc thu
Bình minh nốc cạn chén sương mù
Nắng sớm khơi màu hong cánh nhạn 
Mưa chiều giăng mắt lạc tiếng ru
Người đi biền biệt miền hoang tái
Kẻ ở phương buồn hoài vọng phu
Xa xôi chi để hồn lưng nửa
Gói nhớ, gom thương cởi hận thù ./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
15/09/2014

2 nhận xét: