Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THỔN THỨC ĐÊM MƯA


THỔN THỨC ĐÊM MƯA 

Ngoài hiên tí tách mưa rơi 

Lắng nghe đâu đó phận đời cút côi
Chăn êm niệm ấm bồi hồi 
Chạnh lòng thương cảnh nổi trôi cơ bần
Cũng thịt da, cũng tay chân
Mà sao lam lũ tấm thân gầy gò
Tháng ngày thừa đói thiếu no
Gánh sương, đội nắng thân cò mưu sinh
Màn trời chiếu đất một mình
Nay đây, mai đó gia đình mẹ đâu
Tuổi già sương nhuộm mái đầu
Áo quần thiếu trước hụt sau cảnh tình
Ai ơi cúng miễu, xây đình
Đi chùa niệm phật, thân sinh thế này
Khuyên người mở rộng vòng tay
Tuổi già phụng dưỡng hơn xây mười chùa
Khòm lưng mẹ cõng bốn mùa
Đắng cay mẹ chịu, chát chua mẹ giành
Cho con bằng chị bằng anh
Tình mẹ sâu rộng biển xanh có bằng ?

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
30/06/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét