Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Một Chút Không Vui


Một Chút Không Vui

Mấy anh cầm bút có biết không 
Tổ tôi ba đứa thật chưa đông 
Bình bầu thợ giỏi hàng năm đến
Hai thằng hợp lệ một thằng không.

Thợ Sắt sợ thua bầu phiếu trắng
Bên Đồng thương mến đánh đều phăng
Hai thằng Cơ Khí lọt xuống ghế
Lấy thịt đè người quân tử chăng.

Chỉ tiêu đưa xuống ba mươi vé
Chia đều các xưởng mỗi vài ve
Tín nhiệm bảy mươi coi như đạt
Phiếu bầu chưa đủ bái bay nhe.

Gia Công Cơ Khí kiêm việc nặng
Đầu đàn thợ giỏi có thiếu chăng
Vật tư cấp phát cho các xưởng
Tiến độ lưu thông khỏi nói năng.

Hết lòng, hết sức vì lợi chung
Đói no, hạnh phúc ta sớt cùng
Đầu đàn thợ giỏi thôi gạt bỏ
Máy móc là đây phải đúng khung.

Thiếu hụt vài li sao đủ thước
Trật tán bán trâu ấy lẽ thường
Lời thơ non nớt mong lượng thứ
Thi từ kẽ sỹ cởi sầu vương./.

Sáng tác: Võ Hoàng Anh
10/04/2014Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét