Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Kỹ Niệm.

Kỹ Niệm.
Mười năm thành lập Tổng Công Ty 
Thăng trầm mấy bận có hề chi 
Sứ mệnh, tầm nhìn ta chung sức Thương hiệu vững bền ngàn dặm phi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét