Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Kiếm Thêm Tiền Đừng Kiếm Thêm Vợ Bé.

Kiếm Thêm Tiền Đừng Kiếm Thêm Vợ Bé.

Đi làm vợ bảo kiếm thêm 
Thật nhiều bổng Lộc mới êm trong ngoài 
Có nhậu thì chớ có say
Kẻo sinh cái bệnh vợ ngoài chết toi 
Ham chi của lạ đua đòi 
Gia đình xào xáo vung, nồi lạnh cơm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét