Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Vay Tiền

Đời sao lắm kẻ vô duyên
Không hề quen biết mượn tiền là sao
Tớ mà cho mượn đồng nào
Vậy cậu nghĩ tớ khác nào thằng điên
Tớ đâu phải máy in tiền
Cũng đâu có phép tề thiên hô hào
Có chăng cái mã sang giàu
Đầu không đuôi rỗng trước sau một bề
Thôi đừng múa mép làm hề

Mau đi nơi khác mà kê sự tình ./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét