Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Đạo Làm ConLàm con chữ hiếu đặng tròn
Công ơn dưỡng dục mấy non cho bằng
Nói năng chớ có dùng dằng
Kính cha thương mẹ khó khăn đỡ đần
Ngày nào đỏ hỏn tròn cân
Nhờ ai ta lớn nên thân nên hình
Miếng ăn nhường hết phần mình
Có manh áo rách sớt tình cho con
Mong con no ấm vông tròn
Thân cha rét mướt héo hon từng ngày
Vì con nhận hết đắng cay
Để cho con trẻ tương lai rạng ngời
Ân tình rộng lớn biển khơi
Mà con nỡ thốt những lời vô ơn
Tình cha bóng cả thái sơn
Cho con bóng mát trong cơn nắng hè
Những khi mưa gió gập ghè
Thân cha chèo chống chở che con khờ
Lúc con lâm bệnh vật vờ
Ai người chăm sóc cậy nhờ khắp nơi
Mong con khỏe khoắn vui cười
Lòng cha hạnh phúc vui tươi trong lòng
Bao nhiêu hi vọng những mong
Là bao đổ vỡ nát lòng cha đau./.

Sáng Tác : Võ Hoàng Anh
29/10/213

2 nhận xét: