Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Tình Trường
Một kiếp vấn thân chốn hồng trần
Tình yêu đâu thể đếm hay cân
Cho đi tất cả đâu toan tính
Nhận lại khối sầu đến chung thân
Một kẻ phụ tình phụ nghĩa nhân
Bạc bẽo hơn vôi bất thị cần
Giữa chốn thị phi tâm ngời sáng
Khai nhãn trùng quang khiếp quỷ thần./.
        << Hoàng Anh >>
             16/09/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét