Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Chuyện - BLog

Chuyện đời ai biết được đâu
Lòng người ai biết được câu không ngờ
Giao lưu đối đáp văn thơ
Không ngờ kẻ xấu thừa cơ tung hoành
Chửi nhau blog banh chành
Gây thù kết oán sao đành hỡi ai?
Dù cho ai đúng ai sai
Hơn thua lời nói lợi ai đâu nào?
Những người mang mác học cao
Ông nầy, bà nọ, chửi nhau không còn
Phải chăng văn hóa hao mòn
Tình người xuống cấp không còn như xưa
Giữa trời ta ước cơn mưa
Xua đi tất cả lời thừa nhân gian
Trả cho blog bình an
Trả cho làng ảo những trang tình người.
<<<< Hoàng Anh >>>>
           27/07/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét