Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Cát Bụi Phù Du
Đời người chớp mắt qua nhanh
Mới xuân xanh đó già thì đến nơi
Ngày xưa tuổi trẻ ham chơi
Nay thời đứng tuổi nghỉ ngơi dưỡng gà
Ngày xưa nhan sắc mạn mà
Ngày nay điểm nét châu pha in hằng
Lưng còng tóc bạc da nhăn
Mắt sâu môi hóp hàm răng đâu còn
Trâu già lại thích cỏ non
Tưởng đâu dể gậm một đòn chết tươi
Thế gian kẻ trách người cười
Già không nên nết miệng đời mỉa mai
Đến khi xuống chốn dim đài
Mới hay dòng chảy trần ai lụy phiền
Sinh thời sung sướng như tiên
Xuôi tay nhắm mắt phi thiên thân trần./.
<<<< Hoàng Anh >>>>
           29/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét