Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN
Làm thợ hơn chục năm nay
Bò lên bậc sáu đắng cay trăm bề
Trông lên bậc bảy mà phê
Tranh thủ bậc ngửa kịp về chuyến bay
Đường đi năm tháng còn dài
Ta thời cố gắng có ngày vượt qua
Phía trước còn lắm phong ba
Càng nhiều gian khó lòng ta càng bền
Lối đường nào đã gọi tên
Cho ta tiến bước đi lên tự hào
Xá gì đâu những thương đau 
Ganh đua ghen ghét ngày sau có còn ?
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
02/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét