Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

CHÍ PHÈO THỜI NAY

CHÍ PHÈO THỜI NAY
Một tuần nát ruột bầm gan
Đám giỗ, đám hỏi, đám tang, đám đình
Thôi nôi, đầy tháng, cưới xinh
Chúc thọ, rửa chức, tân binh, đỗ đàng
Từ biết sơ đến họ hàng
Ở đâu có tiệc là chàng đến ngay ./.
Sáng tác: Võ Hoàng Anh
08/06/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét