Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Mừng Sinh Nhật Bác 19/05/1890 - 19/05/2012Mừng sao non nước thái hòa
Sinh trong thời loạn lệ nhòa non sông
Nhật nguyệt soi sáng tấc lòng
Cố hương khói lửa thương mong ngày về
Chủ trương đường lối chỉnh tề
Tịch thu sông núi vẹn bề nghĩa nhân
Hồ gươm chứng kiến bao lần
Chí trai nợ nước song thân đáp đền
Minh doanh cả nước lấy tên
Tròn trăng năm ấy thác ghềnh chuyển rung
Một trận sống mái kiêu hùng
Trăm người ngã xuống vạn người tiến lên
Hai bên khói lửa mịch mùng
Mười hai ngày chẳng sống chung bom thù
Ba đình hưởng trọn niềm vui
Tuổi cao nhưng trí vẫn còn tình thông./.


<<<< Hoàng Anh >>>>
11/05/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét