Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Mừng Ngày 30/04NHÌN LẠI MỘT THỜI

Ngày nầy năm ấy tháng tư
Quân ta giải phóng tưởng như không chừng
Toàn dân cả nước vui mừng
Cờ sao đỏ thắm như rừng hoa thiêng
Non sông bờ cỏi vẹn nguyên
Đánh tan Mỹ, Ngụy giữ yên quê nhà
Nhờ vào đường  lối Đảng ta
Toàn dân đoàn kết xông pha diệt thù
Mưa bom bão đạn mịt mù
Tiến lên ta quyết đuổi thù ngoại bang
Chiến tranh bao cảnh lầm than
Đau thương mất mát xóm làng xác xơ
Mẹ già mỏi mắt thương chờ
Vợ con đứng đợi bên bờ từ li
Bao người lớp lớp ra đi
Giữ gìn sông núi hẹn khi thái hòa
Ngày về hát khúc hoan ca
Không còn lửa loạn quê nhà bình yên
Cảm ơn chiến thắng Điện Biên
Làm nên trang sử hùng thiêng nước nhà
Cảm ơn thế hệ ông cha
Quên mình vì nước ngàn hoa dâng người
Non song gấm vóc đẹp tươi
Việt Nam mãi mãi rạng ngời sử sanh./.
<<< hoàng anh>>>
26/04/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét