Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Tễn Một Linh Hồn

Buồn đau cũng một kiếp người
Sanh li tử biệt khóc cười dở dang
Trời buồn mây phủ màu tang
Âm dương cách biệt lệ tràn khóe mi
Tre già khóc tiễn măng đi
Lá còn xanh thắm vội chi lìa cành
Phải đâu bệnh tật đã đành
Mầm non mới chớm trời đành cách ngăn
Thâm tình mẫu tử thấu chăng
Đoạn lìa khúc ruột băng khoăn lòng này.
 
<< hoàng anh >>
06/06/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét