Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Mộng Phù Du

Hồng nhan ơi hỡi hồng nhan
Mang vào bốn chữ bẽ bàng nợ duyên
Thời nay đen trắng đảo điên
Thị phi nhân nghĩa vì tiền phụ thân
Còn đâu hai chữ nghĩa nhân
phù du một kiếp lao thân tìm đèn.
hoàng anh
28/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét